అచ్చంగా తెలుగు

దొంగోడు

10:34 PM 0
  దొంగోడు     - బట్టేపాటి జైదాస్. స త్యవతి కొంపలంటుకు పోతున్నట్టు హడావిడిగా బయటకొచ్చింది.వాకిట్లో నిలబడి ఓసారి అటూ ఇటూ చూసి చీరకుచ్చెళ్ళ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -17

8:41 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -17  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   17 యోగాలు గజ కేసరి యోగం ఇది చాలా అద్భుతమయిన యోగం. ఈ యోగం ఉన్న వారు , పేరు ప్రఖ్యాతులన...
Read More

బసవ పురాణం - 21

1:20 PM 0
  పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం    సేకరణ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 21. నరసింగ నైనారు కధ. జంగం రూపంలో వున్న శివుడు నిమ్మవ్వ ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ తన...
Read More

మనశ్శాంతి

9:29 AM 0
                                              మనశ్శాంతి (మా జొన్నవాడ కథలు)                            - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400...
Read More

Pages