అచ్చంగా తెలుగు

అతనిని వదలలేని అమ్మ

10:11 PM 0
 అతనిని వదలలేని అమ్మ   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నిన్నటి వరకు అతనికి నిత్య వ్యాపకమైన అమ్మ ఈనాటినుండి సత్య జ్ఞాపకమైపోయింది. లాలిపాడి ప...
Read More

మానవత్వం పరిమళించింది

10:06 PM 0
మానవత్వం పరిమళించింది  దినవహి సత్యవతి విశ్వాన్ని అదృశ్య మహమ్మారి ఆవరించి  పెనుభూతమై పీడిస్తున్న తరుణాన ,  మానవాళి మదిపొరలలో నిక్షిప్తమై  సుష...
Read More

పురాణ కథలు -16

10:05 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం సేకరణ:    పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 16 ఇరువత్తుని కధ  పూర్వం గరయూరనే గ్రామంలో ఇరువత్తు అనే ఒక శివ భక్తుడుండేవాడు.  అతడు ఆ ...
Read More

ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము)

9:01 AM 0
ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     ఇండియన్ నేవి ప్రపంచములోని నావికా దళాలలో ఐదవ పెద్దది.భారతీయులు సముద్రాన్ని వ్యాప...
Read More

నాకూ మనసుంది

8:07 AM 0
నాకూ మనసుంది  లక్ష్మీ మురళి  కార్తీకమాసపు చల్లగాలులు నెమ్మదిగా వీస్తున్నాయి. రాత్రంతా నైట్ క్వీన్ పరిమళాలతో కలిసి ఆడిన గాలి అప్పుడే తెరిచిన ...
Read More

Pages