అచ్చంగా తెలుగు

పదప్రహేళిక – జూన్ 2024

6:37 PM 0
  పదప్రహేళిక – జూన్  2024  దినవహి సత్యవతి గమనిక: ఈ పజిల్  సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన  ముగ్...
Read More

కరువులో అధిక మాసం

6:25 PM 0
కరువులో అధిక మాసం కాశీ విశ్వనాథం పట్రాయుడు 9494524445   చామలాపల్లి అగ్రహారంలో సీతాపతి, లక్ష్మి దంపతులు నివసిస్తూ ఉండేవారు. వారికి  నిఖిత, లి...
Read More

నిజంగా ఉన్నారా..!

10:15 AM 0
 నిజంగా ఉన్నారా..! -సుజాత .పి.వి.ఎల్.  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్.  రుద్రుణ్ణని.. పాపుల పాలిట వీర భద్రుణ్ణని.. త్రయో నేత్రంతో క్షుద్రులని.. భ...
Read More

Pages