అచ్చంగా తెలుగు

బసవపురాణం - 4

2:24 PM 0
పురాణ కధలు   బసవ పురాణం - 4     పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 6. గొడ్డుటావు ఈ పురాణం సమయం కర్ణాటకలో  అడుగంటిపోయిన  శైవ మతం పున...
Read More

ఈ దారి మనసైనది - 33

6:14 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది - 33 అంగులూరి అంజనీదేవి (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో కొత్తగా చేరిన అనురాగ్ తొలి చూపులోనే దీక్షిత కళ్ళలో తనను తాను కోల్పోతాడ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 26

6:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 26 మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నేహ...
Read More

Pages