అచ్చంగా తెలుగు: కృష్ణ కసవరాజు
Showing posts with label కృష్ణ కసవరాజు. Show all posts
Showing posts with label కృష్ణ కసవరాజు. Show all posts

శ్రావణ గురువార వ్రతం...పౌడర్ డబ్బా నోము

5:43 PM 0
  శ్రావణ గురువార వ్రతం...పౌడర్ డబ్బా నోము     కసవరాజు కృష్ణ  మోహన్ ఉదయన్నే లేచిన అప్పారావు హడావుడి గా వెతికేస్తున్నాడు..చిరాకు పడుతున్నాడు మ...
Read More

కుచ్ కరోనా!

7:31 PM 0
కుచ్ కరోనా ! కసవరాజు కృష్ణమోహన్ తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కు ఎన్ని రోజులుంటుంది అన్నట్టు..రెండు తుమ్ములు మూడు దగ్గులు తగ్గితే మూల ...
Read More

శతావతారాలు

12:06 AM 0
శతావతారాలు కసవరాజు కృష్ణమోహన్  ఈ దిక్కుమాలిన నగారాల్లో సిగ్నల్ ఎక్కడైనా వస్తుంది అంటే చచ్చేంత బయం వేస్తుంది...వీళ్ళ దుంపలు తెగ ఎ స...
Read More

గ్యాస్ .....తుస్స్.......

11:47 AM 0
గ్యాస్ .....తుస్స్....... కృష్ణ కసవరాజు  చిత్రం: గూగుల్ సౌజన్యంతో  వామ్మో వాయ్యో అని వొకటే కేకలు బయట ....ఏమైంది అని వాకిట్లో కి ...
Read More

సేల్ఫీ దృష్టి

10:15 PM 0
సేల్ఫీ దృష్టి..సేల్ఫీ దిష్టి  కృష్ణ కసవరాజు ఓసి నీ సేల్ఫీ పిచ్చి పిచ్చుకలు ఎత్తుకుపోను......ఆపవే లక్ష్మి అంటున్నడు మోహన్....ఎవడైనా...
Read More

పెళ్లి భోజనం..

2:59 PM 0
పెళ్లి భోజనం.. కృష్ణ కసవరాజు ఈ మహానగరం లో ఎవరైనా పెళ్లి కి పిలిస్తే ఆనందమే కాని...అక్కడ తిండి తినడం మాత్రం ఏడుపు వస్తుంది....ఏ...
Read More

Pages