అచ్చంగా తెలుగు: 032020
Showing posts with label 032020. Show all posts
Showing posts with label 032020. Show all posts

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు   చంద్రప్రభ వాహనం

9:24 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు    చంద్రప్రభ వాహనం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడవనాటి రాత్రి వేంకటేశ్వరుడు...
Read More

పద ప్రహేళిక - 2

9:14 PM 0
అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 2 దినవహి సత్యవతి   గత ప్రహేళిక విజేతలు : పాటిబళ్ల శేషగిరిరావు  జొన్నలగడ్డ అనురాధ సాయి  పి. సీతా...
Read More

Pages