అచ్చంగా తెలుగు: యామిజాల జగదీశ్
Showing posts with label యామిజాల జగదీశ్. Show all posts
Showing posts with label యామిజాల జగదీశ్. Show all posts

నీ సంతోషం నీదే

6:31 AM 0
నీ సంతోషం నీదే.... -      యామిజాల జగదీశ్ ఓ ఊళ్ళో ఓ కోటీశ్వరుడు. అతనికి తెలియని విషయాలంటూ లేవు. అన్నీ పరిమితికి మించి ఉండేవి. కాన...
Read More

జీవితం ఓ కానుక

8:17 AM 0
జీవితం ఓ కానుక యామిజాల జగదీశ్ ఒకరిని నిర్దయగా నిష్కర్షగా ఓ మాట అనే ముందు ఒక్కమారు ఆలోచించాలి, అసలు మాటలే రాని వారి గురించి ...
Read More

అర్థం అనర్థం

8:39 AM 0
అర్థం, అనర్థం -     యామిజాల జగదీశ్   జీవితంలో అర్థం చేసుకుంటే దౌర్జన్యమూ మృదువుగానే అనిపిస్తుంది అర్థంకాకుంటే మృదుత్వం...
Read More

ప్రేమ మిగిలే ఉంది

11:01 PM 0
ప్రేమ మిగిలే ఉంది   యామిజాల జగదీశ్ అప్పుడు ప్రేమ అనడానికి అర్ధం ఏదీ తెలీలేదు కానీ ఏ కాస్తైనా ప్రేమ అని చెప్పుకోవడాని...
Read More

Pages