అచ్చంగా తెలుగు: డా.తాడేపల్లి పతంజలి
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు ధ్వజారోహణం

8:24 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు  ధ్వజారోహణం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  ధ్వజావరోహణ ఉత్సవం  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవ నాటి రాత్రి జ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు పల్లకి ఉత్సవం

8:00 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు   పల్లకి ఉత్సవం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవరోజు ఉదయం పల్లకి ఉత్సవం జరుగ...
Read More

Pages