అచ్చంగా తెలుగు: డా.తాడేపల్లి పతంజలి
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts

నమో నమో దశరథ నందన

5:04 PM 0
నమో నమో దశరథనందన మమ్మురక్షించు (అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  రేకు:  0351-05  సం:  04-301 పల్లవి:  కమనీయ శరణాగతవజ్రపంజరా చ. ...
Read More

అన్నమయ్య "ఇల్లాలు" కీర్తనలు

10:53 PM 0
అన్నమయ్య “ఇల్లాలు” కీర్తనలు-1/3 డా.తాడేపల్లి పతంజలి  అపారమైన అన్నమయ్య సాహిత్యంలో ఏ అంశాన్ని తీసుకొన్నా దానికి సంబంధించిన కీర్తనలు కనబడుతుంటా...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు ధ్వజారోహణం

8:24 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు  ధ్వజారోహణం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  ధ్వజావరోహణ ఉత్సవం  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవ నాటి రాత్రి జ...
Read More

Pages