అచ్చంగా తెలుగు: aug2023
Showing posts with label aug2023. Show all posts
Showing posts with label aug2023. Show all posts

మొహమాటాలు

10:48 PM 0
మొహమాటాలు పెయ్యేటి రంగారావు ఆనందరావుకి తనభార్య మంజరి అంటే ఎంతో ప్రేమ. వారికి పదేళ్ళ కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. అతడిపేరు సనత్కుమార్. ...
Read More

భారతంలో కర్ణుడు

9:31 PM 0
భారతంలో కర్ణుడు  అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మనం ఎలా ఉండకూడదో కర్ణుడిని చూసి తెలుసుకోవచ్చు కర్ణుడి పాత్ర విషయంలో , వ్యాస భారతంలో లేని అంశాలు ...
Read More

వసుంధర

9:15 PM 0
వసుంధర (మా నర్సాపురం కథలు) భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని ఆరోజు మా నర్సాపురంలో, బిజిబిఎస్ ఉమెన్స్ కాలేజీలో వసుంధరగారి 'నిరుపయోగమైన వస్తువు...
Read More

ఇదొకమాయ!

9:14 PM 0
ఇదొకమాయ!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చేసే వరకు ఏది న్యాయమో,ఏది అన్యాయమో తెలియటం లేదు. ఎదురయ్యే వరకు ఏది శాపమో,ఏది వరమో తె...
Read More

ఉచితాలతో అనర్థం

9:12 PM 0
  ఉచితాలతో అనర్థం కధ రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ విదర్భ రాజ్యాన్ని ఏలే మగధసేనుడు తన రాజ్యాన్ని ఎంతో ప్రజా రంజకంగా పాలించేవాడు. రాజ్యంలోని ప్రజలను త...
Read More

Pages