అచ్చంగా తెలుగు: aug2023
Showing posts with label aug2023. Show all posts
Showing posts with label aug2023. Show all posts

'బంగరు కొండను నేను'

8:32 PM 0
 'బంగరు కొండను నేను' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అచ్చులు జతచేసి అక్షరబాణి కూర్చాను వర్ణమాల పాటకట్టి మధురంగా పాడాను ...
Read More

ఇహలోక నరకం రోగం!

8:27 PM 0
  ఇహలోక నరకం రోగం! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఒకప్పుడు రోగాలు దూరపు బంధువుల్లా అలా వచ్చి పలకరించి ఇలా వెళ్ళిపోయేవి ఎక్కడో ఓ వైద్యుడు ఉండేవాడు...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -25

3:29 PM 0
అనసూయ ఆరాటం -25  చెన్నూరి సుదర్శన్  రవీందర్ పనిచేసే కంపినిల కరెంటు మీటర్లు తయారైతై. అందుల మనం ముదుగాల్నే కొన్న కారటు పెడితే ఆకు పచ్చ లైటు ఎల...
Read More

మానసవీణ - 47

3:05 PM 0
  మానసవీణ - 47 నవ్యతేజ అలోచిస్తూ స్కూటీ డ్రైవ్ చేస్తోంది మానస... జగ్గయ్య తాత ఇల్లు గూడెం లో ఎక్కడో కనుక్కుంటూ వెళుతూంది. తను అశ్రమంలో చ...
Read More

Pages