అచ్చంగా తెలుగు: july2022
Showing posts with label july2022. Show all posts
Showing posts with label july2022. Show all posts

మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు )

11:04 PM 0
మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు ) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  పదమూడవ పర్వాన్ని అనుశాసన పర్వము అంటారు ఈ పర్వము అంతా భీష్మ ధర...
Read More

కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం

10:50 PM 0
  కనకధారా స్తోత్రం వైశిష్ట్యం సి.హెచ్. ప్రతాప్ భగవంతుడిని సాకార రూపంలో అంతే తమ మనస్సుకు నచ్చిన విధంగా పలు రూపాలలో కొలిచే భక్తజనావళికి భక్తి,...
Read More

చంద్ర గ్రహ ఫలితాలు

10:30 PM 0
  చంద్ర   గ్రహ ఫలితాలు  PSV రవి కుమార్  ఈ పాఠం లో చంద్ర గ్రహ కారకత్వాలు , చంద్రుడు ఇచ్చే ఫలితాలు తెలుసుకుందాం .   చంద్రుడు క...
Read More

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More

అత్తగారి కళ్ళద్దాలు

7:07 PM 0
  అత్తగారి కళ్ళద్దాలు - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి “కళ్ళు మసకలుగా ఉండాయ్. నేను కళ్ళు చూపించుకోవాల నాయనా. డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుని కళ్ళద...
Read More

Pages