అచ్చంగా తెలుగు: dec2021
Showing posts with label dec2021. Show all posts
Showing posts with label dec2021. Show all posts

శ్రీధరమాధురి - 94

10:45 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 94  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) మీరేమి చేసినా మనస్పూర్తిగా చెయ్యండి, అదే ధ్యానంగా మారిపోతుంది. ***   ఆశయా...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 39

10:45 AM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 39  మహీధర శేషారత్నం   నాగరాజుకి కాస్త ఊపిరాడినట్టయింది, మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు సరోజ దగ్గరకు వెళ్ళడం మొదలెట్టాడు. పూచిన పూల చెట...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 8

10:35 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 8  చెన్నూరి సుదర్శన్  (శాలోల్ల దుకాణం కిరాయికి తీసుకుంటారు సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య. లింగారెడ్డి కి టి.బి. వస్తుంది. అతనికి పెళ్లి సం...
Read More

ఈ దారి మనసైనది - 46

10:26 AM 0
ఈ దారి మనసైనది - 46     అంగులూరి అంజనీదేవి              పాకాలకి వెళ్లగానే కారుని నేరుగా హాస్పిటల్ వైపు పోనిచ్చాడు అనురాగ్. కారుని ఓ పక్కకి...
Read More

మానసవీణ-30

10:20 AM 0
  మానసవీణ-30   సాలూరు సంతోషి (విజయనగరం) దేహామనే పరికరం ప్రకృతి తయారు చేసిన అద్భుతం ఆత్మకు రూపం తొడిగి ప్రాణాన్ని ప్రయోగశాలగా చేసి మానవుడికి ...
Read More

Pages