అచ్చంగా తెలుగు: feb2022
Showing posts with label feb2022. Show all posts
Showing posts with label feb2022. Show all posts

పుత్రోత్సాహం

6:24 PM 0
 పుత్రోత్సాహం G.S.S. కళ్యాణి. పచ్చని పంటపొలాల పక్కనుండీ ఒక రైలు వేగంగా వెడుతోంది. ఆ రైల్లోని జనరల్ బోగీలో ఎనభయ్యేళ్ళ వెంకయ్య, ముప్పయ్యేళ్ల ర...
Read More

తల్లి కష్టాలు

6:15 PM 0
  తల్లి కష్టాలు డాక్టర్. బీ. యన్. వీ. పార్ధసారధి విశ్వనాధం, ఉమాదేవిలకి రాధ ఒక్కగానొక్క కూతురు. విశ్వనాధం, ఉమాదేవి ఇద్దరు ఉద్యోగస్థులయినప్పటి...
Read More

బతుకుదాం..బతుకునిద్దాం!

5:50 PM 0
  బతుకుదాం..బతుకునిద్దాం! -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. కంటికి అగుపడని సూక్ష్మజీవి రెండేళ్ళుగా ప్రంపంచాన్ని అవిశ్రాంతంగా చుట...
Read More

సగ్గు (సాగో) బియ్యము

2:19 PM 0
సగ్గు (సాగో) బియ్యము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు    తెలుగు వారి ఇళ్లలో ఏదైనా శుభకార్యము లేదా పండుగలు వస్తే చేసేది సగ్గుబియ్యము పాయసము. సగ్గు బ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10

2:10 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే పావనమంబరాత్మవిభవం వందే మహేన్ద్రేశ్వరం వందే భక్త జనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్ వందే జహ...
Read More

మిస్టర్ పెర్ఫెక్ట్

8:16 AM 0
  మిస్టర్ పెర్ఫెక్ట్ - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి 9550463236.   కాంట్రాక్టర్ సుబ్బారెడ్డికి ఓ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఆ వర్క్ ప్రారంభించటా...
Read More

బసవ పురాణం -22

1:40 PM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం -22                                                                                                   పి.యస్.యమ్. లక్ష...
Read More

Pages