అచ్చంగా తెలుగు: శేష కల్యాణి
Showing posts with label శేష కల్యాణి. Show all posts
Showing posts with label శేష కల్యాణి. Show all posts

లక్ష్మీకళ

7:01 PM 0
  లక్ష్మీకళ శ్రీ శేష కళ్యాణి గుండమరాజు ఆ ఏడు, మండుటెండలతో చికాకు తెప్పించింది వేసవికాలం. శ్రావణమాసం ప్రారంభమై కొద్దిరోజులు గడిచినా, ఇంకా వర్...
Read More

కాలం కలిసొచ్చింది!

5:46 PM 0
కాలం కలిసొచ్చింది! శేష కల్యాణి   'హమ్మయ్య! ఇవాళ శనివారం! ఈయన ఆఫీసుకి సెలవు రోజు కాబట్టి కొంచెం ప్రశాంతంగా వంట చెయ్యచ్చు!'...
Read More

స్వేచ్ఛ

8:56 PM 0
స్వేచ్ఛ - శ్రీశేషకళ్యాణి గుండమరాజు "నా మాట విని అన్నం తినమ్మా! నా చిట్టి తల్లివి కదూ!", అంటూ తన ఎనిమిదేళ్ల కూతురు శివ...
Read More

‘మరపు’ - శాపమా? వరమా?

7:59 PM 0
‘ మరపు’  - శాపమా? వరమా? శ్రీ శేష కళ్యాణి గుండమరాజు అందమైన పచ్చటి కొండల మధ్యనుండీ ప్రవహిస్తోంది ఒక సెలయేరు. కదంబవనం అనే ఊరు ఆ ప్ర...
Read More

Pages