అచ్చంగా తెలుగు: jan2021
Showing posts with label jan2021. Show all posts
Showing posts with label jan2021. Show all posts

ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుల కదంబం - దైవంతో నా అనుభవాలు

8:26 PM 0
ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుల కదంబం - దైవంతో నా అనుభవాలు  పద్మినీ ప్రియదర్శిని  మనం భూమ్మీద పడే ముందే, మన కోసం అమ్మను, ఆకలిని తీర్చేందుకు  అమ్మపాలను స...
Read More

పద ప్రహేళిక - 11

8:59 PM 0
 పద ప్రహేళిక - 11  దినవహి సత్యవతి  గత ప్రహేళిక విజేతలు : పద్మశ్రీ చుండూరి  అనితా సుందర్  ఆర్. శారద  పడమట సుబ్బలక్ష్మి  జొన్నలగడ్డ అనురాధ  వీ...
Read More

Pages