పద ప్రహేళిక - 11 - అచ్చంగా తెలుగు

పద ప్రహేళిక - 11

Share This

 పద ప్రహేళిక - 11 

దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక విజేతలు :

పద్మశ్రీ చుండూరి 

అనితా సుందర్ 

ఆర్. శారద 

పడమట సుబ్బలక్ష్మి 

జొన్నలగడ్డ అనురాధ 

వీరందరికీ హార్దిక అభినందనలు.


గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన ఇద్దరు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 
పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com

అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 11

(9 x 9)

 

 

1

 

2

3

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 11

 

12

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 15

 

 

 

16

 

   

 

 

 

 17 

 

 

 

 

 18

 

 

 

 

 

19

 

20

 

21

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 26

 

 

 

 

27

 

28 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

సూచనలు

అడ్దం :

1.    ధర్మరాజు శంఖం (7)

7. మాంద్యం (3)

8. వదులు (2)

10. ఒక పండుగ (3)

11. నక్షత్రం (2)

13. గ్రహించు (3)

15. స్త్రీ (3)

16. ఉత్సవాలు చివరనుంచి మొదలయ్యాయి (4)

17. ఇంటి కప్పు (2)

18. తిప్పతీగ అట్నించిటు పాకింది (3)

19. టెంకాయ పై తోలు (3)

22. రోగం  (2)

25. అంగదుడి తండ్రి  (2)

26. కంటిపాప  (2)

27. వస్త్రము (2)

29. ప్రాపు (3)

30. వెనువెంటనే (3)

 

నిలువు:

2.     మాగాని (2)

3.     ఈత బద్దల తలుపు (3)

4.     అంతర్మనుడు (4)

5.     హంస (2)

6.     అట్నించిటు మిఱుమిట్లుగొను (7)

9. మాలవాడు ఎదురు తిరిగాడు (5)

11. మేర అట్నించి (2)  

12. ఉన్మాదము తిరగబెట్టింది (2)

14. తిరగబడి కొట్టాడు (3)

15. కణితి క్రిందనుంచి పెరిగింది (3)

20. అట్నించి ప్రసిద్ధి చెందింది (2)

21. ప్రస్తుత యుగం (2) 

23.వెడల్పైన గిన్నె (3)

24. అలంకారము (3)

26. ఆపేక్ష (2)

28. నెపము (2)

 సమాధానాలు – 10 

 

 

1

 2

 

 3

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 ర్రె

 

6

 

 

 

 ల్లీ

 

 

8

  పూ

 

 చీ

 

 9

 

 

 

  త్త

 

 

 

 10

 

 ప్ప

షం

 

11

 

 

 

ప్తం  

 

 12

 

 

 

 

సం

 

 

 13 

చీ

 

నా

 

కం

 

   14

మే

 

 ది

 

ని

 

 15

 

 

  పి

16

 

 

  రి

 

 

17

 

 18

 

 

 

ర్వి

 

19

  మౌ

 

 

 

  లి

 

20

 తె

 

ప్ప

 

ర్థి

 

 

 

21

 జా

 

 

లం

 

 

 22

  భా

 

 

 

 రి

 

 

23

 

 

 

 

 టి

 

 24

 

 

 

సి

 

 

 
No comments:

Post a Comment

Pages