అచ్చంగా తెలుగు: 012020P
Showing posts with label 012020P. Show all posts
Showing posts with label 012020P. Show all posts

అటక మీది మర్మం - 26

9:11 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల- 26 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : ...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 26

9:06 PM 0
    జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 26 చెన్నూరి సుదర్శన్  (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్ వద్దకు వస్తాడు కాంచనగ...
Read More

ఇది నా దేశం

9:00 PM 0
ఇది నా దేశం పావని యనమండ్ర ఎవరిది ఈ నేల? ఏ తల్లి కన్నది ఏ వేళ ? పూర్వము దీన్ని పరిపాలించెను  ఒక రాజు ఆన...
Read More

ప్రతి ఓటమి ఒక గెలుపు

8:57 PM 0
ప్రతి ఓటమి ఒక గెలుపు పోడూరి శ్రీనివాసరావు గెలుపూ ఓటమి దైవాధీనం అన్నారు శాస్త్రకారుడు కానీ..... ప్రతి ఓటమీ ఒక గెలుపే అన్నాడు క...
Read More

స్వేచ్ఛ

8:56 PM 0
స్వేచ్ఛ - శ్రీశేషకళ్యాణి గుండమరాజు "నా మాట విని అన్నం తినమ్మా! నా చిట్టి తల్లివి కదూ!", అంటూ తన ఎనిమిదేళ్ల కూతురు శివ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు - అన్నమయ్య కీర్తనలు - వసంతోత్సవం

8:50 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- నటనల భ్రమయకు నామనసా డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-  వసంతోత్సవం - బంగారు రథోత్సవం-...
Read More

Pages