అచ్చంగా తెలుగు: పావని యనమండ్ర
Showing posts with label పావని యనమండ్ర. Show all posts
Showing posts with label పావని యనమండ్ర. Show all posts

ఏది నిజం???

10:08 AM 0
ఏది నిజం ??? పావని యనమండ్ర  ఓ మిత్రమా !! ఏది కులం ఏది మతం  నిన్ను ఆపిందా ఈ ప్రశ్న ?? పుట్టగానే పెట్టె ...
Read More

సంగీతం

5:11 PM 0
సంగీతం                                                                     యనమండ్ర పావని                              ...
Read More

సాగర తీరాలు

5:05 PM 0
సాగర తీరాలు   పావని యనమండ్ర  ఏమని వర్ణించను ఈ తీరాలు దూరానఉన్న ముగ్ధమనోహరాలు పాల పొంగున తాకిడికి ఘల్ల...
Read More

పల్లకి బోయిలు

8:55 PM 0
పల్లకి బోయిలు పావని యనమండ్ర   అందాల పల్లకిలో వెలిసి ఒక జాబిల్లి ఆమె అంచునున్న పుష్పములు నర్తించే గానం తో సాగే ఆ గాలి ...
Read More

భారత్ శాంతి

8:40 PM 0
భారత్ శాంతి పావని యనమండ్ర సాగర తీరాన విహరించిన ఓ  పావురమా  నీలి కెరటాలు తాకిన ఓ ముత్యమా వికసించిన ఓ  భూగర్భ పుష్పమా ...
Read More

శక్తి

6:00 PM 0
శక్తి  పావని యనమండ్ర  కనురెప్పల సవ్వడి వినపడుతోందా  గుండె చప్పుడు కనుగొనగలవా  మౌనం వీడు మిత్రమా ! గొంతెత్తి నీ గళాన్ని...
Read More

ఓ రైతన్నా!!!

5:47 PM 0
ఓ రైతన్నా !!! పావని యనమండ్ర  ఓ రైతన్నా !!! పసిడి పంటలు పండించి చిరునవ్వులు మోముపై చిందించి చమట చుక్కలు నీ నుదుట తుడుచుకొ...
Read More

ఇది నా దేశం

9:00 PM 0
ఇది నా దేశం పావని యనమండ్ర ఎవరిది ఈ నేల? ఏ తల్లి కన్నది ఏ వేళ ? పూర్వము దీన్ని పరిపాలించెను  ఒక రాజు ఆన...
Read More

Pages