సాగర తీరాలు - అచ్చంగా తెలుగు
సాగర తీరాలు 

 పావని యనమండ్ర ఏమని వర్ణించను ఈ తీరాలు
దూరానఉన్న ముగ్ధమనోహరాలు

పాల పొంగున తాకిడికి ఘల్లు మనే గుండెలయలు
పాదమంచున తాకిన ఈ నీటి పొంగులు

ఉప్పొంగెను మనసులో ఏవో అలజడులు
తీరం అంచున ఎగసిపడే ఆ అలలు

కవియిత్రి రసికతను పెంచు ఆ హోరు
మల్లెపూవుల రంగులో ఆ పాల కెరటం

వచ్చివాలిపడిన ఆ నీటి బిందువు మోము పై
చూసే ఎంతో సోయగం !

నూనూగు నల్లని రాళ్లు
గురుతుకు తెచ్చేనా ఏవొ స్మృతులు

వాటిపై చెక్కిన పేర్లు
ఎన్నో గుండెల్లో మిగిలిన మైలురాళ్ళు

కెరటాల శబ్దాలు విలపించు సుస్వరాలు
సుమధుర గానాలు రాగాలు ఈ సాగర మాధానాలు

నిశ్శబ్దానికి ఉద్వేగం తోడైన భావోద్రేక తరంగాలు
మదిలో భావుకత నింపే మృదు మధుర మనోభావాలు

ఈ తీరాలే కోట్లాది మందికి జీవన మార్గాలు
ఎనలేని  సిరిసంపదలు !!!!!!!!!!!!!!

***

No comments:

Post a Comment

Pages