అచ్చంగా తెలుగు: డా. మూర్తి జొన్నలగెడ్డ
Showing posts with label డా. మూర్తి జొన్నలగెడ్డ. Show all posts
Showing posts with label డా. మూర్తి జొన్నలగెడ్డ. Show all posts

‘పుల్క’రింత

10:50 PM 0
‘పుల్క’రింత (హాస్య కవిత) డా. మూర్తి జొన్నలగెడ్డ సౌత్ పోర్ట్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మీ ఆరోగ్యమె నా మహద్భాగ్యమని నేయి నూనె...
Read More

Pages