అచ్చంగా తెలుగు: jan 2023
Showing posts with label jan 2023. Show all posts
Showing posts with label jan 2023. Show all posts

అజ్ఞానబాధ

11:43 AM 0
అజ్ఞానబాధ ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  "ఇవాళ మీ పత్రికా విలేఖరులందర్నీ ఎందుకు పిలిచానంటే ?" అని కాస్తాగి..గాఠ్ఠిగా ఊపిరితీసుకుని &...
Read More

స్థిర చిత్తుడు

11:08 AM 0
స్థిర చిత్తుడు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయం, 56 వ శ్లోకం: దు:ఖేష్వనుద్విగ్నమనా: సుఖేఎషు విగతస్ఫృహ వీతరాగభయక్రోధ: స్థితధీర్మునిరుచ్యత...
Read More

శివం - 95

11:01 AM 0
శివం - 95  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్   {నేను అనగా శివుడు} (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ రావటం అక్కడ జరిగిన అపశృతి సరి చేయడం.. కార్తికే...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 106

10:52 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 106 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) రావణుడు తన పాల భాగంపై విభూదిని ధరిస్తే వాడటం కానీ దాని మీద కుంకుమను మాత్రం...
Read More

శనగముద్దల శంకరయ్య

6:49 AM 0
  శనగముద్దల శంకరయ్య (మా జొన్నవాడ కథలు) - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సుబ్బవ్వ ఉదయాన్నే లేచి పెన్నలో స్నానం చేసి తడిగుడ్డలతోనే అ...
Read More

జ్ఞానం

5:53 AM 0
 జ్ఞానం     భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.   కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి....
Read More

Pages