అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి శ్రీదేవి
Showing posts with label పెయ్యేటి శ్రీదేవి. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి శ్రీదేవి. Show all posts

ట్యూబ్ లైట్

9:41 PM 0
ట్యూబ్ లైట్ - పెయ్యేటి శ్రీదేవి సుజాతకి కొత్త ఇల్లు బాగా నచ్చేసింది.  అద్దె కొంచెం ఎక్కువే.  ఐతే ఏం?  అన్ని వసతులూ వున్నాయి.  ఎవ...
Read More

నా చేతి వంట

7:11 PM 0
నా చేతి వంట - పెయ్యేటి శ్రీదేవి  ' హాయ్ స్వాతిగారూ!  బాగున్నారా?' ' హాయ్ పద్మినిగారూ!  మీరు బాగున్నారా?  మీ అచ్చంగాత...
Read More

టొమేటోబాత్

12:22 PM 0
టొమేటోబాత్ పెయ్యేటి శ్రీదేవి కావల్సిన పదార్థాలు:  గ్లాసు బియ్యం, 6 ఎర్రగా వుండే టొమేటోలు, 2 బంగాళాదుంపలు, 1 కేరట్, 2 ఉల్లిపాయలు...
Read More

ఓదార్పు యాత్ర

12:35 PM 0
 ఓదార్పు యాత్ర పెయ్యేటి శ్రీదేవి స్వప్న అనే ఒక అందమైన అమ్మాయి కారులోంచి దిగింది.  ఇంకా వెనకల ఇంకో కార్లోంచి మరి కొంతమంది వీడియో...
Read More

"బాపు " లేఖలు

9:58 PM 0
1994 లో బాపుగారి 60 వ జన్మదిన సందర్భంగా, బాపుగారి గురించి ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో ఒక వ్యాసం ప్రచురితమైంది.  వారిదీ మా నరసాపురమే అని తెలిసి, బ...
Read More

Pages