అచ్చంగా తెలుగు: jan2022
Showing posts with label jan2022. Show all posts
Showing posts with label jan2022. Show all posts

'చొల్లంగి అమావాస్య' కి ఆ పేరెలా వచ్చిందంటే..!

8:09 AM 0
  'చొల్లంగి అమావాస్య' కి ఆ పేరెలా వచ్చిందంటే..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. ప్రతి సంవత్సరం పుష్యమాసం చివరిరోజైన అమా...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 95

9:59 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 95  పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు   గురువు మీ ప్రారబ్ధాన్ని ఎలా తొలగిస్తారు? ****************************** **...
Read More

తరిగొండ నృసింహ శతకము - తరిగొండ వెంగమాంబ

9:41 PM 0
తరిగొండ నృసింహ శతకము - తరిగొండ వెంగమాంబ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవయిత్రి పరిచయం: తరిగొండ వెంగమాంబ 18 వ శతాబ్దానికి చెందిన తెలుగు కవయి...
Read More

Pages