అచ్చంగా తెలుగు: jan2022
Showing posts with label jan2022. Show all posts
Showing posts with label jan2022. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు -17

8:41 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -17  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   17 యోగాలు గజ కేసరి యోగం ఇది చాలా అద్భుతమయిన యోగం. ఈ యోగం ఉన్న వారు , పేరు ప్రఖ్యాతులన...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9

8:39 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే సూక్ష్మమనంతమాద్యమభయం వందేఽన్ధకారాపహం వందే రావణనందిభ్రుంగివినతం వందే సుపర్ణావృతమ్ వందే శై...
Read More

బసవ పురాణం - 21

7:31 PM 0
  పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం    సేకరణ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 21. నరసింగ నైనారు కధ. జంగం రూపంలో వున్న శివుడు నిమ్మవ్వ ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ తన...
Read More

మానసవీణ - 31

7:29 PM 0
మానసవీణ 31  భాగవతుల‌ సునంద గణగణ మ్రోగింది బడి గంట. జే గంటలా బిలబిల పిల్లలంతా బడివైపు పరుగులు తీసారు. బడి తొలిమెట్టు ఎక్కుతుంది మానస, ఆ శారదా...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 40

7:05 PM 0
నెత్తుటి పువ్వు - 40 మహీధర శేషారత్నం    సరోజకు నొప్పులు వచ్చాయి. సరోజ అంత బాధలోనూ పార్వతిని పిలిచింది. “వదినా! నేను ఆలోచించాను. ఆడైనా, మగైనా...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 9

6:44 PM 0
  అనసూయ ఆరాటం - 9  చెన్నూరి సుదర్శన్       లింగారెడ్డి, అనసూయల పెండ్లి సాదా సీదాగ జరిగింది.  పద్మనగర్ కాలనీల బుచ్చయ్య ఇచ్చిన ఇంట్లనే కాపుర...
Read More

దొంగోడు

6:34 PM 0
  దొంగోడు     - బట్టేపాటి జైదాస్. స త్యవతి కొంపలంటుకు పోతున్నట్టు హడావిడిగా బయటకొచ్చింది.వాకిట్లో నిలబడి ఓసారి అటూ ఇటూ చూసి చీరకుచ్చెళ్ళ...
Read More

శివం - 83

5:05 PM 0
శివం - 83 రాజ కార్తీక్  (నూతన దేవాలయంలో రాజముద్ర చెక్కుతూ ఉండటం. ఉన్నపళంగా మెరుపు వచ్చి పగలే ఉరుముల వల్ల ఆకాశం చిమ్మచీకటి ఆవ్వడం..  అక్కడ ఉన...
Read More

Pages