అచ్చంగా తెలుగు: nov2021
Showing posts with label nov2021. Show all posts
Showing posts with label nov2021. Show all posts

బసవ పురాణం - 20

8:34 PM 0
పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం - 20  సేకరణ:  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 20  నిమ్మవ్వ కధ   కిందటి కధలో సిరియాలుడు బంధు మిత్ర సమేతంగా కైలాసాన్ని పొందాడ...
Read More

పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు

7:50 PM 0
పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయము: శ్రీపులహరి పీర్దోశికేంద్రులు క్రీ.శ. 1829 సం|| గుంటూరుమండలమ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8

7:20 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే హంసమతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం వందే భూతగణేశమవ్యయమహం వందేఽర్ధరాజ్యప్రదమ్ ౹ వందే స...
Read More

పద ప్రహేళిక - 17

7:17 PM 0
    పద ప్రహేళిక - 17                                                                             దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక విజేతలు: వర్ధని ...
Read More

Pages