కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం ఎలా ? - అచ్చంగా తెలుగు

కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం ఎలా ?

Share This

కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం ఎలా ?

మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు 


తన కోపమే తన  శత్రువు , అని  మనకందరికీ  తెలుసు .ఆ  కోపమే  అన్నీ  అనర్దాలకూ మూలము. దాన్ని  అదుపులో  ఎలా  ఉంచుకోవాలో  ఇప్పుడు  తెలుసుకుందాము.
  • ఒక  నోట్  బుక్  మరియు  పెన్  తీసుకోండి .
  • ఒక్కొక్క  పేజీ  లో  మీకు  కోపం  ఎవరి మీద  అయితే  ఉందొ  వారి  వారి  పేర్లు కోపాన్ని  బట్టి  వ్రాసుకు  రండి . అందరి  పేర్లూ  వ్రాసిన  తరువాత మొదటి  పేరునుండి వారి మీద  ఉండే ఎక్కువ కోపం నుండి తక్కువ  వరకూ అన్నీ  వ్రాయండి . అలాగే  అందరి  పేజీలు నింపండి .పుస్తకం పక్కన పడెయ్యండి .
  • ఒక నెల తరువాత  వరుసగా  చదవండి, అందులో మీరు  వ్రాసినవి మీకే హాస్యాస్పదము అనిపించినవి కొట్టివేయండి, మళ్లి  పుస్తకము మూసి పక్కన పెట్టండి , ఇంకో నెల తరువాత మళ్ళీ చదవండి, ఇలా చదువుతూ హాస్యాస్పదంగా ఉన్నవి కొట్టివేస్తూ రండి , చివరికి ఒకటో రెండో మిగులుతాయి , అవి కూడా దాయాదులోలేక వ్యాపారము భాగస్వాములు ఇటువంటివి మిగులుతాయి . చూసారా చిన్న చిన్న కోపాలు మీకే హాస్యాస్పదంగా అనిపించాయి , కాబట్టి అన్నీ కోపాలూ కోపగించుకోగలిగినవి కావు .ఇక మిగిలిన పెద్ద కోపాలు ఒకదగ్గర ఇరువురూ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే సామాన్యంగా  తీరిపోతాయి అన్నీ పట్టువిడుపులు ఉంటె .
  • ఒక్కసారి ఈ  చిట్కా ఉపయోగించి చూడండి , మనస్సుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి .

No comments:

Post a Comment

Pages