అచ్చంగా తెలుగు: june2021
Showing posts with label june2021. Show all posts
Showing posts with label june2021. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4

10:23 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే భూరథమంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం, వందే శైలశరాసనం ఫణిగుణం వందేఽబ్ధితూణీరకమ్. వందే పద్మ...
Read More

భారతీయ వాయుసేన(IAF)

8:18 PM 0
భారతీయ వాయుసేన(IAF) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు భారతీయ వైమానిక దళం భారతదేశానికి చెందిన త్రివిధ దళాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేనా విభాగము. ప్రతి స...
Read More

Pages