అచ్చంగా తెలుగు: jul2019
Showing posts with label jul2019. Show all posts
Showing posts with label jul2019. Show all posts

వటవృక్షం

8:25 PM 0
  “వటవృక్షం” మంథా భానుమతి  (జంధ్యాల పికెల్స్, అచ్చంగా తెలుగు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది కధల పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతి పొందిన కధ ) ...
Read More

పార్వతి కధ

8:24 PM 0
పార్వతి కధ  పొత్తూరి విజయలక్ష్మి  (జంధ్యాల పికెల్స్, అచ్చంగా తెలుగు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది కధల పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతి పొందిన కధ...
Read More

గంట-ఘంట

8:19 PM 0
గంట-ఘంట  బండ్లమూడి పూర్ణానందం. ఎంఏ.బి.యిడి.  అణుశక్తికేంద్రీయవిద్యాలయము    “ఆగమార్థంతు దేవానాం, గమనార్థంతు రాక్షసాం   క...
Read More

చికిత్స

8:11 PM 0
  చికిత్స బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి  విష్ణు వర్ధన్ తన మిత్రుడు మానసిక వ్యాధి తో హాస్పిటల్ లో చేరాడని తెలిసి అతనిని చూడటానికి హాస్పిట...
Read More

ఏకాభిప్రాయం

8:04 PM 0
ఏకాభిప్రాయం   సుసర్ల కామేశ్వరి  (జంధ్యాల పికెల్స్, అచ్చంగా తెలుగు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది కధల పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతి పొందిన క...
Read More

Pages