అచ్చంగా తెలుగు: పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
Showing posts with label పొత్తూరి విజయలక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పొత్తూరి విజయలక్ష్మి. Show all posts

పార్వతి కధ

8:24 PM 0
పార్వతి కధ  పొత్తూరి విజయలక్ష్మి  (జంధ్యాల పికెల్స్, అచ్చంగా తెలుగు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది కధల పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతి పొందిన కధ...
Read More

Pages