అచ్చంగా తెలుగు: dec2022
Showing posts with label dec2022. Show all posts
Showing posts with label dec2022. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 18

8:17 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 18  చెన్నూరి సుదర్శన్  కాంతయ్య మాట ప్రకారం సోమారం పనిల చేరిండు ఆదిరెడ్డి. బాలనగర్‌ల ఆఫీసు.  రాంబాబు టికాన బోయిన్ పల్లిల. అక్కడ...
Read More

మానస వీణ-40

7:51 PM 0
  మానస వీణ-40 గోవిందరాజు సుభద్రాదేవి    ఆలోచనలతో, తల నొప్పితో మానస అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది. ఎంత వింతగా ఉంది? తన కన్న తల్లితండ్రులు ఎవరో తెలుసుకో...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 105

5:37 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 105 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  శ్రీ రుద్రం ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లో...
Read More

Pages