అచ్చంగా తెలుగు: November 2020
Showing posts with label November 2020. Show all posts
Showing posts with label November 2020. Show all posts

తుంగభద్ర...సుచరిత్ర!

5:09 PM 0
తుంగభద్ర..సుచరిత్ర..!'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పన్నెండేళ్ళకొకసారి ఏడాదికో నదిని స్పర్శిస్తూ.. పుష్కర రూపేణా.. పుణ...
Read More

శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి

6:51 PM 0
శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: పార్వతీశ్వర శతకకర్త బ్రహ్మశ్రీ ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -3

11:59 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -3 PSV రవి కుమార్  గ్రహములు వాటి స్వభావములు: మనకున్న 9 గ్రహములకు విభిన్న స్వభాములు, గుణములు, లింగ, భేదములు కలిగి ఉన్నవి. ఆ ...
Read More

Pages