చేయి అందించి మన ప్రేమ గెలిపించవా - అచ్చంగా తెలుగు

చేయి అందించి మన ప్రేమ గెలిపించవా

Share This
చేయి అందించి మన ప్రేమ గెలిపించవా 
రెడ్లం చంద్రమౌళి
పలమనేరు
9642618288పల్లవి:నీలాల నింగిలో చందమామ నీకొరకై వేచెను ఈ కలువ భామ
వెన్నెల వీడి నను చేరగ రావా కలిసెదము హృదయముల వ్యధలు తీర్చగా װనీలాలװ

చరణం:1
సఖా లాలించే పాటవై రావా  నన్ను మురిపించే మాటవైపోవా  װసఖాװ
నిన్ను చేరే క్షణం ప్రేమ పులకించదా తీపి అధరాల రుచి చూడ భాగ్యమీయవా װనీలాలװ

చరణం:2
నీలి మేఘాల కబురంపలేదా కోటి రాగాల ఉయ్యాలలూగ װ నీలి װ
రేయి స్వప్నాలనూ నన్ను వేధించక చేయి అందించి మన ప్రేమ గెలిపించవా װనీలాలװ

  ****

No comments:

Post a Comment

Pages