అక్కడ ఆమె - అచ్చంగా తెలుగు

అక్కడ ఆమె

- భవాని ఫణి

అక్కడ ఆమె, నేలనలికిన మన్నులా వన్నెలొలికే మిన్నులా అందాల హరివిల్లులా వసంతం వడి వడిగా చేరుకుంటోంది వేయి వర్ణాల ఆ వయ్యారి సుమవనాన్ని కమ్మని ఆమె మేని సుగంధాల అలికిడిలోకి కొట్టుకుపోతోంది చల్లని చిరుగాలి ఆమె చక్కదనాన్ని రెక్కల్లో పొదువుకునే పనిలో పిల్ల తెమ్మెరల పల్లకి పైన పక్షులు తరలొస్తున్నాయి ఆమె పవిత్రతని కూడా తనలో కలుపుకుని ఓ భగవద్గీత శ్లోకం మరింత పదిలమవుతోంది లేత మొలకని మించిన ఆమె మెత్తని సోయగానికి ఓ చిన్నారి లేగదూడ మైమరచిపోతోంది ఆ కనురెప్పల కింద దాగిన వింత పూల కథలు వింటూ కలువ బాలల మధ్య కబుర్ల కలవరం రేగుతోంది ఇంకేమవుతుందో మరి ఈ సమస్త చరాచరం పచ్చదన్నాన్ని కట్టుకున్న ఈ చక్కని పట్టు కొమ్మ , కనురెప్పల విల్లెత్తి ఓ చూపు బాణాన్ని విసిరితే పగడాల పెదవులతో ఓ నవ్వు మెరుపును రువ్వితే! అవును మరి, ఆమె ఓ బంగారు గుండె లోంచి రాలిపడిన కమ్మని చెమ్మ అవును మరి, ఆమె ఒక బాపూ బొమ్మ !!!

No comments:

Post a Comment

Pages