అచ్చంగా తెలుగు: మా బాపట్ల కధలు
Showing posts with label మా బాపట్ల కధలు. Show all posts
Showing posts with label మా బాపట్ల కధలు. Show all posts

మతాలం కాదు మనుషులం

8:07 AM 0
మా బాపట్ల కధలు -21 మతాలం కాదు మనుషులం భావరాజు పద్మిని. అది బాపట్లలోని చారిత్రాత్మకమైన మున్సిపల్ హై స్కూల్... తరతరాల చరిత్రకు...
Read More

ఆంజనేయ రక్ష !

9:43 PM 1
మా బాపట్ల కధలు -20  ఆంజనేయ రక్ష ! భావరాజు పద్మిని  ‘శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగద్రక్ష , ఆంజనేయ రక్ష అఖిల లోక రక్ష !’ ‘పిల్లలూ !ఒక్క ఆ...
Read More

పిల్లి గడ్డం సాయెబు

11:10 PM 0
మా బాపట్ల కధలు -19 పిల్లిగడ్డం సాయెబు భావరాజు పద్మిని  “పిల్లిగడ్డం సాయెబు గాలూ ! “ తలొంచుకుని బట్టలు కుడుతున్న సాయెబు చప్పున...
Read More

అప్పడాల అనసూయమ్మ

5:17 AM 0
మా బాపట్ల కధలు – 18 అప్పడాల అనసూయమ్మ భావరాజు పద్మిని రాత్రి తొమ్మిదవ్వొచ్చింది. మడత మంచం మీద పడుకుని, తన ఇంటి డాబా మీద చల్లగాలికి...
Read More

అనుబంధం

8:22 PM 1
అనుబంధం మా బాపట్ల కధలు – 17 భావరాజు పద్మిని “వాట్ గ్రానీ? ఈ విల్లేజ్ లో నేను పాడడం ఏమిటి? అసలిక్కడ మ్యూజిక్ సెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ...
Read More

Pages