అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

మానసవీణ -20

11:11 PM 0
  మానసవీణ -20 పి .వి.ఎల్.సుజాత. చెట్ల చాటు నుండి చెవులను రిక్కించి వింటున్న అవతల వ్యక్తి తననెవరో గమనించారని గ్రహించి నెమ్మదిగా అక్కడ్నుంచి జ...
Read More

ప్రశ్నార్ధకం

1:05 PM 0
 'ప్రశ్నార్థకం!?!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. అసలే మన చదువులు అంతంత మాత్రం.. తరగతి గదిలో గంటలతరబడి పాఠాలు చెప్పినా.. మస్తిష్కాలకు చేరేది తక్క...
Read More

పద్మినీ విద్య

12:16 PM 0
  ''పద్మనీ విద్య"  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.     ఒకప్పుడు స్వారోచిష మనువు ఓ సమయంలో ఒకేసారి ముగ్గురిని పెళ్ళాడాల్సి వచ్చింది. మొదటిగా మన...
Read More

సర్వ మంగళకారుడు!

5:44 PM 0
సర్వ మంగళకారుడు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. హర హర మహాదేవ మంత్రోచ్ఛారణం.. తొలగించు సమస్త పాపం.. పార్వతీ సహిత మనోహర భుజంగ వ...
Read More

మనసు - వాక్కు

5:41 PM 0
మనసు-వాక్కు..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఓంకారం నుండి వాక్కు పుట్టింది. ఆ ఓంకారం అనుసరించి మనసు నాలుగు పురుషార్ధముల సాధనకు ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటుంది....
Read More

సర్వతోముఖ శాసనం

6:00 AM 0
సర్వతోముఖ శాసనం..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్,  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. కుల మతా లెరుగని లౌకికత్త్వం.. సమానత్వం వెల్లివిరియు సామ్యవాదం.. ఆర్ధిక, సామ...
Read More

తుంగభద్ర...సుచరిత్ర!

5:09 PM 0
తుంగభద్ర..సుచరిత్ర..!'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పన్నెండేళ్ళకొకసారి ఏడాదికో నదిని స్పర్శిస్తూ.. పుష్కర రూపేణా.. పుణ...
Read More

విజయ దుర్గమ్మా!

8:49 AM 0
'విజయ దుర్గమ్మా ..!' -సుజాత .పి.వి.ఎల్  అమ్మా..! దుర్గమ్మా..! శక్తి యుక్తుల నిచ్చి. . మమ్ము నడిపించ చ్యోదక శక్తివవు తల్లి ! తెవివి త...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

8:37 AM 0
దుర్గా సప్తశతి   - సుజాత.పి.వి.ఎల్. దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహాసమే కాకుండా...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

7:06 PM 0
'దుర్గా సప్త శతి  ' - సుజాత.పి.వి.ఎల్   దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహ...
Read More

అక్షర జల్లులు

6:56 PM 0
అక్షర జల్లులు..!  -పి.వి.ఎల్.సుజాత  నింగి నుండి జాలువారిన అమృతపు చినుకులు..వాన జల్లులు.. ఆల్చిప్పలో ముత్యమై మెరుస్తుందో.. వరి మొక్కగా గాలికి...
Read More

ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..!

10:01 AM 0
ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ ఆది వేల్పువు.. తొలుత అవిఘ్నమస్తు అనుకొంటే.. అండ ఉండి ఆపదలు బాపుతావు.. శివ పార్వతుల గారాల పుత్రుడవు.. కైల...
Read More

Pages