అచ్చంగా తెలుగు: ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts

ఆచారాలు!

5:26 PM 0
ఆచారాలు! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ చూశారా, కరోనా సూక్ష్మ జీవి ఎలా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోందో!  మన పెద్దవాళ్లు ఆ...
Read More

ఒక్కసారి

5:12 PM 0
ఒక్కసారి ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు  పొద్దంతా కృష్ణారామా అనుకుంటూ గదికి బంధీనవుతాను ఈ వయసులో ఏక భుక్తం మంచ...
Read More

జీవితం విలువ

6:31 PM 0
జీవితం విలువ                        - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు జీవితాన్ని కాచి వడబోసానంటావు అనుభవంతో తల పండిందంటావు ...
Read More

పాపభీతి

10:40 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు పాపభీతి ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ ఎలా ఉన్నారర్రా ? బావున్నారు కదూ!! మనం ఈ నెల పాపభీతి గురి...
Read More

ఆశ

9:03 PM 0
ఆశ ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  ఆశ అనేది లేకపోతే మనిషి మనీషే కోరిక, స్వార్థం, కుట్ర, మోసం ఇత్యాది పదాలు మనిషి మనసును బహ...
Read More

నిఖార్శయిన మనిషి

8:35 PM 0
నిఖార్శయిన మనిషి ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఎత్తైన గమ్యం చేరడానికి మెట్లెక్కడం  సులువు..కాని లోయల్లోకి జారకుండా శిఖరాల...
Read More

సంస్కారం

6:02 AM 0
సంస్కారం - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అవంతిపుర శివార్లలో విద్యానందుడు సరస్వతీ విద్యానిలయం గురుకుల పాఠశాలని నెలకొల్పాడు. అక్కడ...
Read More

బహుమతి

5:53 AM 0
బహుమతి -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అక్షరాలను పేర్చి వాక్యాల మాలలల్లి.. ఎన్ని పార్శ్వాలను స్పృశించారో! ఎంతమందికి స్ఫ...
Read More

ముమ్మాటికీ...

8:19 AM 0
ముమ్మాటికీ.. -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు నేను మనసుకు ఎలాంటి తర్ఫీదునిచ్చానంటే అది గతంలోని మంచినే స్పృశిస్తుంది కాని చెడు...
Read More

జోక్స్

4:37 PM 0
జోక్స్! -ప్రతాప వెంకట  సుబ్బారాయుడు "ఆ సుబ్బారావు కారణ జన్ముడురా?" "ఎలా చెప్పగలవు? "వాళ్లావిడ సాధింప...
Read More

వరంలాంటి జీవితం

8:06 PM 0
వరంలాంటి జీవితం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఎప్పుడన్నా.. కాస్త సమయం చిక్కినప్పుడు మనసు తోటలో అలా అలా విహరిస్తే అందమైన ప...
Read More

కళ

8:02 AM 0
కళ ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  నాలుగు వాన చుక్కలు పడ్డాయో లేదో ప్రకృతి పచ్చదనాన్ని అలుముకుని  రంగుల పూల నవ్వులని నజరానాగా...
Read More

Pages