అచ్చంగా తెలుగు: డా. తాడేపల్లి పతంజలి
Showing posts with label డా. తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts
Showing posts with label డా. తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts

కైకొన్నకొలది కర్మము

12:53 PM 0
కైకొన్నకొలది కర్మము (అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  రేకు: 0338-01  సం: 04-220 పల్లవి: కైకొన్నకొలది కర్మము వాకుచ్చి తనతోనే వగవ...
Read More

Pages