అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 75

9:43 PM 0
శివం - 75  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు న్యాయ విచారణ చేస్తున్నాడు. బందీ పోటు ను పట్టి గుడి కి తీసుకు వచ్చిన తర్వాత) కత్తిని అటుగా తిప్పి అడగవలసి...
Read More

శివం -74

9:20 PM 0
శివం -74 రాజ కార్తీక్  (బందిపోట్ల నుండి కాపాడటానికి రాజు గారిని పల్లకిలో తీసుకువెళ్తూ ఉండగా,  పల్లకిలో బాణం తగలటం వల్ల రక్తం బయటకు వచ్చింది....
Read More

శివం - 73

2:18 PM 0
శివం - 73 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు గుడిలో జరిగే దాడికి రాజు గారి తరఫున పోరాడుతూ ఉన్నాడు) హర సిద్ధుడు చాకచక్యంగా తిప్పుతున్న కత్తితో ఎవరిమీదా...
Read More

శివం -72

8:29 AM 0
శివం -72  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో కథ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ధర్మయ్య తో మాట్లాడిన తర్వాత దూరంగా రాజ పరివారం రావడం గమ...
Read More

శివం - 71

6:25 AM 0
శివం - 71 రాజ కార్తీక్    (బొజ్జ లింగం కథ .. ధర్మయ్య మాటలు మొత్తం విని హరసిద్ధుడు.. తన దగ్గరికి వచ్చిoది నేనే అని తెలిసి, తీవ్ర తన్మయత్వంలో‌...
Read More

శివం - 70

8:46 PM 0
శివం - 70                                                                                       - రాజ కార్తీక్     (ధర్మయ్య ఆ గుడి లో జరిగిన...
Read More

శివం - 69

1:32 PM 0
శివం - 69 - రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి బొజ్జ లింగం కథ ఆ ఆలయంలో చెప్తున్నాడు ధర్మయ్య ...గర్భ గుడిలో శివలింగం ఎప్పటికీ కుదరక పోవటం గురించి ఇల...
Read More

శివం -68

8:56 AM 0
శివం -68 -రాజ కార్తీక్   (కుంభన్న అంటే ఎవరో కాదు నేనే అని తెలుసుకున్న హరసిద్ధుడు.. తీవ్ర తన్మయత్వం లోకి వెళ్ళాడు తర్వాతి కథ) ధర్మయ్య "బ...
Read More

శివం -67

1:51 PM 0
                                                  శివం -67                                                                                  ...
Read More

Pages