అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి)

1:29 PM 0
కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి) (24-11-2023) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   హిందూమత సంస్కృతి, సంప్రదాయాల ప్రకారం మనకున్న మాసాలలో ఎంతో పుణ్...
Read More

సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే

6:25 AM 0
సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్  భగవద్గీత లోని 10 వ అధ్యాయం భగవద్విభూతి ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. భగవంతుని దివ్య గు...
Read More

గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష

10:30 AM 0
గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సామాన్యంగా ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కో శాస్త్రానికి, ...
Read More

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం

12:39 AM 0
  శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం   సి.హెచ్.ప్రతాప్   శ్రీ సాయినాధులు ఒక అద్భుతమైన, అపూర్వమైన వ్యక్తిత్వం గల దివ్య పురుషులు. అంతవరకూ తనను ...
Read More

శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం

10:38 AM 0
శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   పంచాక్షరీ అంటే ఐదు అక్షరాల సమూహం అని అర్థం. పంచాక్షరీ అనగానే అందరికీ గుర్తుచ్చేదీ శి...
Read More

మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం

8:49 PM 0
మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం సి.హెచ్.ప్రతాప్ కర్మ అంటే అందరికీ అర్ధమయ్యే భాషలో  చేతలు, పని చెయ్యడము, విధి మరియు కార్యకారణ నియమము అని చె...
Read More

Pages