అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

తుంగభద్ర...సుచరిత్ర!

5:09 PM 0
తుంగభద్ర..సుచరిత్ర..!'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పన్నెండేళ్ళకొకసారి ఏడాదికో నదిని స్పర్శిస్తూ.. పుష్కర రూపేణా.. పుణ...
Read More

విజయ దుర్గమ్మా!

8:49 AM 0
'విజయ దుర్గమ్మా ..!' -సుజాత .పి.వి.ఎల్  అమ్మా..! దుర్గమ్మా..! శక్తి యుక్తుల నిచ్చి. . మమ్ము నడిపించ చ్యోదక శక్తివవు తల్లి ! తెవివి త...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

8:37 AM 0
దుర్గా సప్తశతి   - సుజాత.పి.వి.ఎల్. దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహాసమే కాకుండా...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

7:06 PM 0
'దుర్గా సప్త శతి  ' - సుజాత.పి.వి.ఎల్   దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహ...
Read More

అక్షర జల్లులు

6:56 PM 0
అక్షర జల్లులు..!  -పి.వి.ఎల్.సుజాత  నింగి నుండి జాలువారిన అమృతపు చినుకులు..వాన జల్లులు.. ఆల్చిప్పలో ముత్యమై మెరుస్తుందో.. వరి మొక్కగా గాలికి...
Read More

ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..!

10:01 AM 0
ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ ఆది వేల్పువు.. తొలుత అవిఘ్నమస్తు అనుకొంటే.. అండ ఉండి ఆపదలు బాపుతావు.. శివ పార్వతుల గారాల పుత్రుడవు.. కైల...
Read More

ఆశ చావకపాయె..!

5:09 PM 0
'ఆశ చావకపాయె..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. గల్లీలలో పోరగాళ్ళ ఆటలు బందాయె.. అమ్మలక్కలు ఒక్కదిక్కు చేరి ముచ్చట...
Read More

హమారా జవాన్..!

9:20 AM 0
'హమారా జవాన్..!' -సుజాత. పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి,  సికిందరాబాద్. పత్ర హరిత దుస్తుల్లో స్వేచ్ఛా శ్వాసకు కారకులైన జవ...
Read More

Pages