అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

ఎలుకలా!? మజాకానా!??

8:13 PM 0
ఎలుకలా!?  మజాకానా!?? పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి సెల్ నెం.  9866001629 పిల్లలూ,  ఒక సరదా కధ చెప్పనా?  ఒక ఊళ్ళో ఒక మిఠాయి కొట్టు వుంది.  అక్కడ రోజూ చ...
Read More

బసవ పురాణం - 10

5:12 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం - 10  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి రుద్ర పశుపతి కధ రుద్ర పశుపతి అతి గొప్ప శివ భక్తుడు.  ఈయన స్వామి క్షేమం కోసం పరితపించాడు.  ...
Read More

బసవ పురాణం - 7

5:46 PM 0
పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం – 7  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 9. కైలాసంలో బసవేశ్వరుడు   ఆ కాలంలో సిధ్ధరామకృతి అనే ఒక గొప్ప యోగి వుండేవాడు.  ఆయన ప్రతినిత...
Read More

బసవ పురాణం -8

6:40 PM 0
పురాణ కధలు   - బసవ పురాణం - 8 పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి  గొల్ల అవ్వని కాపాడిన బసవేశ్వరుడు బిజ్జలరాజు ఆస్ధానంలో బసవేశ్వరుడు మంత్రిగా వున్న రోజులు. ...
Read More

పురాణ కధలు – 5

1:42 PM 0
 పురాణ కధలు – 5 7 సంగమేశ్వర పరీక్ష  - పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి భక్తులని పరీక్షించడానికి భగవంతుడు స్వయంగా వస్తాడని నిరూపించే కధ ఇది. బసవేశ్వరుడిలా...
Read More

బసవపురాణం - 4

2:24 PM 0
పురాణ కధలు   బసవ పురాణం - 4     పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 6. గొడ్డుటావు ఈ పురాణం సమయం కర్ణాటకలో  అడుగంటిపోయిన  శైవ మతం పున...
Read More

బసవ పురాణం - 3

8:59 AM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం - 3 -పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 4.  మేక పెంటిక లింగమగుట భక్తి అంటే మడికట్టుకుని పూజలు చెయ్యటం, అందరినీ పిలిచి ఆర్భాటం చెయ్యటం...
Read More

అసలుకి మోసం

1:13 PM 0
  అసలుకి మోసం   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి పూర్వం ఒక జిత్తులమారి నక్క చిన్న అడవిలో వుండేది.  ఒక రోజు దానికి అక్కడ  ఆహారం సరిగా దొరకలేదు.  అందుకని  ...
Read More

పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2

1:09 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2   వంగకాయలు  లింగకాయలగుట పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవేశ్వరుని సూచన ప్రకారం శివ భక్తులందరూ లింగధారణ చెయ్యాలి.  అంటే మెడలో...
Read More

పురాణ కథలు -1

5:11 PM 0
  పురాణ కధలు -1   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవ పురాణం మా నాన్నగారు కీ.శే శ్రీ పులిగడ్డ జనార్దనరావుగారికి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కొని చదివే అభిరుచి ...
Read More

ఆశ

4:54 PM 0
  ఆశ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   “ అమ్మా, అమ్మా ”   ఐదేళ్ళ వరుణ్ వాకిట్లోంచి కేక పెట్టాడు. ఇంట్లో పనిలో వున్న సరళ “ ఏమిట్రా ”  అందిగానీ బయటకి రా...
Read More

ఏం తెలివి!!

9:35 PM 0
ఏం తెలివి!! పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి మా పెద్ద మనవడు వరుణ్ అమెరికాలో వుంటాడుకదా వాళ్ళ అమ్మా, నాన్నా, తమ్ముడితో.  వాడికి ఐదు ఏ...
Read More

శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ

8:39 AM 0
శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి తరచి చూడాలేగానీమన దేశంలో భగవంతుడు స్వయం వ్యక్తంగా అవతరించిన ప్...
Read More

Pages