అచ్చంగా తెలుగు: july2022
Showing posts with label july2022. Show all posts
Showing posts with label july2022. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 14

7:01 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 14  చెన్నూరి సుదర్శన్   ఇద్దరు చాయె తాక్కుంట ములుగు సంగతులు మాట్లకోబట్టిండ్లు. రవీందర్ వాడకట్టోల్లందరిని యాదికి చేసుకుంట వాల్ల...
Read More

మాతృత్వం

5:57 PM 0
మాతృత్వం భావరాజు పద్మిని "ఉళుళుళూ... అడ్డెడ్డెడ్డె... బాబుగోరూ, ఇలా సూడండి..." చాచిన కాళ్ల మీద పడుకోబెట్టుకున్న చంటిబిడ్డకు నూనె మ...
Read More

శివం - 89

5:15 PM 0
శివం - 89  రాజ కార్తీక్  (హరసిద్దు శిల్పం చెక్కటం మొదలుపెట్టాడు.. తన ఎదురుగా సాక్షాత్తు నేనే కూర్చుని ఉన్నాను).. నన్ను ఆ విగ్రహంలో అచ్చు దిం...
Read More

కష్టే ఫలి

12:35 PM 0
  కష్టే ఫలి  సి . హెచ్. ప్రతాప్   రామయ్య , సోమయ్య   చిన్ననాటి స్నేహితులు. కలిసి మెలిసి తిరుగుతూ ఎంతో అన్నోన్యంగా     పెరిగారు. ఒకేసారి ఇద్దర...
Read More

కొత్త టీచర్

10:24 AM 0
                                                                            కొత్త టీచర్ G.S.S.కళ్యాణి "పిల్లలూ! ఈవిడ పేరు సరళ. రేపట...
Read More
10:16 AM 0
  ఆక్రోశ గంగ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ ఆకాశం నుంచి శంభుని శిరస్సు మీదికి ఆనందంగా దూకిన నేను హిమాలయాల్నించి బంగాళాఖాతం దాకా ఏడుస్త...
Read More

Pages