అచ్చంగా తెలుగు: కవితాఝరి
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts

అతను

7:00 PM 0
అతను పారనంది శాంతకుమారి అతని కాంతిలో కరిగితే  ఈ బ్రాంతులు మాయమౌతాయని తెలుసు, ఐనా, అతనిని కోరటం లేదీ మనసు.  అ...
Read More

ఏది నిజం???

10:08 AM 0
ఏది నిజం ??? పావని యనమండ్ర  ఓ మిత్రమా !! ఏది కులం ఏది మతం  నిన్ను ఆపిందా ఈ ప్రశ్న ?? పుట్టగానే పెట్టె ...
Read More

ఒక్కసారి

5:12 PM 0
ఒక్కసారి ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు  పొద్దంతా కృష్ణారామా అనుకుంటూ గదికి బంధీనవుతాను ఈ వయసులో ఏక భుక్తం మంచ...
Read More

సంగీతం

5:11 PM 0
సంగీతం                                                                     యనమండ్ర పావని                              ...
Read More

సాగర తీరాలు

5:05 PM 0
సాగర తీరాలు   పావని యనమండ్ర  ఏమని వర్ణించను ఈ తీరాలు దూరానఉన్న ముగ్ధమనోహరాలు పాల పొంగున తాకిడికి ఘల్ల...
Read More

ఆ నలుగురు...

12:39 PM 0
ఆ నలుగురు  వి.యన్.మంజుల. వృత్తి ధర్మానికి పూనుకుని, కొట్టుమిట్టాడే ప్రాణానికి.. ఊపిరి ఊదే ఊతమై, పాకే విషానికి...
Read More

పల్లకి బోయిలు

8:55 PM 0
పల్లకి బోయిలు పావని యనమండ్ర   అందాల పల్లకిలో వెలిసి ఒక జాబిల్లి ఆమె అంచునున్న పుష్పములు నర్తించే గానం తో సాగే ఆ గాలి ...
Read More

భారత్ శాంతి

8:40 PM 0
భారత్ శాంతి పావని యనమండ్ర సాగర తీరాన విహరించిన ఓ  పావురమా  నీలి కెరటాలు తాకిన ఓ ముత్యమా వికసించిన ఓ  భూగర్భ పుష్పమా ...
Read More

Pages