అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 70

8:46 PM 0
శివం - 70                                                                                       - రాజ కార్తీక్     (ధర్మయ్య ఆ గుడి లో జరిగిన...
Read More

శివం - 69

1:32 PM 0
శివం - 69 - రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి బొజ్జ లింగం కథ ఆ ఆలయంలో చెప్తున్నాడు ధర్మయ్య ...గర్భ గుడిలో శివలింగం ఎప్పటికీ కుదరక పోవటం గురించి ఇల...
Read More

శివం -68

8:56 AM 0
శివం -68 -రాజ కార్తీక్   (కుంభన్న అంటే ఎవరో కాదు నేనే అని తెలుసుకున్న హరసిద్ధుడు.. తీవ్ర తన్మయత్వం లోకి వెళ్ళాడు తర్వాతి కథ) ధర్మయ్య "బ...
Read More

శివం -67

1:51 PM 0
                                                  శివం -67                                                                                  ...
Read More

శివం -66

10:47 PM 0
శివం - 66 రాజ కార్తీక్ ( హర సిద్దుడు కుంభన్న చెప్పిన విధంగా శిల్పాన్ని సిద్ధం చేసి  తన జీవితంలో రాబోతున్న మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు... ...
Read More

శివం - 65

6:35 PM 0
శివం - 65 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దుడు చెక్కిన శిల్పాలు కుంభయ్య చూసి, తన గతం తెలుసుకుని, తానే ఒక అవకాశం ఇవ్వ తలచ...
Read More

శివం - 64

9:47 PM 0
శివం - 64 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్ద చెక్కిన శిల్పాల గురించి విశ్లేషణ మొదలయ్యింది. ఆ విగ్రహాల మాటున ఉన్న  కధలు ఏంట...
Read More

శివం - 63

10:16 AM 0
శివం - 63 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దు శిల్ప కళ ను పరిశీలించాలన్న ధ్యేయం తో కుంబయ్య అతని కళ ప్రాంగణం కి వచ్చి ...
Read More

శివం - 62

6:46 PM 0
శివం - 62 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  ( కుంభయ్య కోరిక మేరకు శిల్పి హర సిద్దు తన పని తనం చూపించాలి అని నిశ్చించుకుంటాడు. ఇక త...
Read More

Pages