అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 61

8:43 PM 0
  శివం - 61 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు మరియు అతని తాత మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. మధ్యలో విన వచ్చింది ఒక స్వరం)  ...
Read More

శివం - 60

6:07 PM 0
శివం - 60 హర సిద్ధుని కథ-2 రాజ కార్తీక్  ఈ విధంగా హరసిద్దుడు తనకు తన మనసే ముఖ్యంగా భావించి, పని చేసేవాడు. కొంత మంది దగ్గరత...
Read More

శివం - 59

11:05 PM 0
శివం - 59 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్ హర సిద్దుని కథ "ఇంత కన్నా గొప్పది ఏముంది సాంబ శివ .,
Read More

శివం - 58

2:52 PM 0
శివం - 58 రాజ కార్తీక్ కల్పన భారతి కి నాకు జరుగుతున్న సంభాషణ .. నేను: "చెప్పు తల్లీ, నీ కోరిక ఏమిటో?" క బా:...
Read More

శివం - 57

7:39 PM 0
శివం - 57 రాజ కార్తీక్  కల్పన భారతికి, నాకు గుడిలో జరుగుతున్న సంభాషణ ... ఇంతలో కల్పన భారతి ఇంటికి రాలేదని ఇరుగు పొరుగు గుర్త...
Read More

శివం - 56

1:42 PM 0
                                               శివం - 56                                                                                ...
Read More

శివం - 55

4:37 PM 0
శివం - 55 రాజ కార్తీక్ (కల్పన భారతి కథ కొనసాగుతుంది ..తన కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత తన ఆహం కారం పక్కన పెట్టి కేవలం సంగీతమ...
Read More

శివం- 54

6:19 PM 0
శివం - 54 రాజ కార్తీక్ (కల్పన భారతీ ఋణను బంధాలు తీరిపోయాయి. తన భర్త బిడ్డలకు అంతిమ యాత్ర కర్మ పూర్తి అయ్యింది.) రోజులు ...
Read More

శివం - 53

6:08 PM 0
శివం - 53 రాజ కార్తీక్  (కల్పన భారతి దూరం నుండి తన భర్త, బిడ్డల మృతదేహాలను చూసి మోకాలి మీద పడి  ఏడుపు మొదలుపెట్టింది .) అంద...
Read More

శివం - 52

5:30 AM 0
శివం - 52 రాజ కార్తీక్    (కల్పన భారతి తన అడుగు లో అడుగు వేసుకుంటూ తన ఇంటికి పయనం అయ్యింది. ఆమె మనసులో  అంతర్మధనం జరుగుతోంది. ...
Read More

శివం- 51

7:45 PM 0
శివం - 51 రాజ కార్తీక్    (కల్పన భారతి తన భర్త, కొడుకు ..మరణ వార్త విని ..అంతర్మధనంతో ఇంటికి బయలుదేరింది ) కాని ఏమి తెలియని ఒక ...
Read More

శివం - 50

11:39 PM 0
శివం - 50 రాజ కార్తీక్       (గత  50 ఎపిసోడ్స్ గా  శివం - శివుడే చెబ్తున్న కథలను చదివి మీరు ఇస్తున్న ప్రోత్సహం మరువలేనిది. దీనికి ...
Read More

Pages