అచ్చంగా తెలుగు: కవితాఝరి
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts

అవే చేతులు..

8:21 PM 0
 అవే చేతులు..       ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఒడిలోకి చేర్చుకుని ఓదార్చి.. ఆపన్నులకు అండగా నిలిచేవి- అవే చేతులు విత్తనాన్ని మొక్కగా మొలిపించ...
Read More

ఆ కుక్క...

8:01 PM 0
ఆ కుక్క.....    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. తినడానికేమీ దొరకక, ఒక ఎముకనైనా కొరకక, ఐ‌నా ఎవరిపైనా అరవక, అకారణంగా ఎవరినీ కరవక, ఒక మూలని తో...
Read More

సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు

6:01 PM 0
సరిహద్దుల్లో సూర్యుడు -డా॥ పోడూరి శ్రీనివాసరావు 9849422239. సూర్యోదయమెంత అందంగా ఉంటుందో  సూర్యోదయత్పూర్వమే దాన్ని దర్శించినవారికి,  ఆ ఉదయభాన...
Read More

ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..!

10:01 AM 0
ఓ బొజ్జ గణపయ్యా..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ ఆది వేల్పువు.. తొలుత అవిఘ్నమస్తు అనుకొంటే.. అండ ఉండి ఆపదలు బాపుతావు.. శివ పార్వతుల గారాల పుత్రుడవు.. కైల...
Read More

ఆశ చావకపాయె..!

5:09 PM 0
'ఆశ చావకపాయె..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. గల్లీలలో పోరగాళ్ళ ఆటలు బందాయె.. అమ్మలక్కలు ఒక్కదిక్కు చేరి ముచ్చట...
Read More
10:09 PM 0
||నేను రైతుని|| వాసుదేవమూర్తి శ్రీపతి                                                                 8639127850    నేను రై...
Read More

హమారా జవాన్..!

9:20 AM 0
'హమారా జవాన్..!' -సుజాత. పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి,  సికిందరాబాద్. పత్ర హరిత దుస్తుల్లో స్వేచ్ఛా శ్వాసకు కారకులైన జవ...
Read More

అతను

7:00 PM 0
అతను పారనంది శాంతకుమారి అతని కాంతిలో కరిగితే  ఈ బ్రాంతులు మాయమౌతాయని తెలుసు, ఐనా, అతనిని కోరటం లేదీ మనసు.  అ...
Read More

ఏది నిజం???

10:08 AM 0
ఏది నిజం ??? పావని యనమండ్ర  ఓ మిత్రమా !! ఏది కులం ఏది మతం  నిన్ను ఆపిందా ఈ ప్రశ్న ?? పుట్టగానే పెట్టె ...
Read More

Pages