అచ్చంగా తెలుగు: feb2021
Showing posts with label feb2021. Show all posts
Showing posts with label feb2021. Show all posts

పుణ్య పురుషులు వేరయా!

11:12 AM 0
  పుణ్య పురుషులు వేరయా! (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఆరోజు శుక్రవారం. దేవళంలో  బాగా తోపులాటగా, గలభాగా, గందరగోళంగా ఉంద...
Read More

బ్రతుకున బ్రతుకై

10:55 AM 0
బ్రతుకున బ్రతుకై డా.బొగ్గవరపు మల్లిఖార్జునరావు   (MyBigBreak సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో రెండొవ బహుమతి పొందిన కథ ) సోఫాలో కూ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠం - 6

10:44 AM 0
జ్యోతిష్య    పాఠం -  6 భావాలు స్థానాలు PSV రవి కుమార్  ముందు పాఠాలలో మనం భావాల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం భావ స్థానాల విభజన తెలుసుకు...
Read More

ఆత్మానుభవం

10:30 AM 0
 ఆత్మానుభవం  వి.శ్రీనివాస మూర్తి  (MyBigBreak.in సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో రెండొవ బహుమతి పొందిన కథ )  బ్రహ్మ మొక్కటే ,పరబ్...
Read More

Pages