అచ్చంగా తెలుగు: feb2021
Showing posts with label feb2021. Show all posts
Showing posts with label feb2021. Show all posts

పరివర్తన (నాటిక) - 2

9:04 AM 0
 పరివర్తన (నాటిక) - 2  దినవహి సత్యవతి  ప్రథమ అంకం :  2 వ రంగం  (1 వ స్థలం : ఆనంద్ ఇల్లు) (పాత్రలు : వేదిక పై నవ్య, నేపథ్యంలో లలిత)  నవ్య : అ...
Read More

వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య

8:57 AM 0
వరసిద్ధి వినాయక శతకము - తిప్పాభట్ల రామయ్య పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం వరసిద్ధి వినాయక శతకము అను శమంతకోపాఖ్యానను ను రచించిన కవి...
Read More

శివం -72

8:29 AM 0
శివం -72  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో కథ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ధర్మయ్య తో మాట్లాడిన తర్వాత దూరంగా రాజ పరివారం రావడం గమ...
Read More

Pages