అచ్చంగా తెలుగు: వి. శ్రీనివాస మూర్తి
Showing posts with label వి. శ్రీనివాస మూర్తి. Show all posts
Showing posts with label వి. శ్రీనివాస మూర్తి. Show all posts

ఆత్మానుభవం

10:30 AM 0
 ఆత్మానుభవం  వి.శ్రీనివాస మూర్తి  (MyBigBreak.in సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో రెండొవ బహుమతి పొందిన కథ )  బ్రహ్మ మొక్కటే ,పరబ్...
Read More

మానసవీణ-16

12:50 AM 0
                                                                       మానసవీణ-16                                                           ...
Read More

వయసు ఒక...

11:02 AM 0
వయసు ఒక ....  వి. శ్రీనివాస మూర్తి   తెల్లవారుజాము ఐదు గంటలు. అప్పుడే అమెరికా నించి వచ్చిన కృష్ణ సామాను లోపల పెట్టి సోఫా లో కూర్...
Read More

Pages