అచ్చంగా తెలుగు: హాస్య వల్లరి
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts

కిసుక్కున నవ్వండి!

6:40 AM 0
కిసుక్కున నవ్వండి! (పాత్రలు మనవే( కావచ్చు) , అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్) -  ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు "నువ్వు మహిళామణివే కా...
Read More

చెంపపెట్టు

5:00 PM 0
                                                  చెంపపెట్టు   ఎం.వి.ఎస్.ఎస్.ప్రసాద్                                                  ...
Read More

కిసుక్కున నవ్వండి!

11:59 AM 0
కిసుక్కున నవ్వండి! (పాత్రలు మనవే( కావచ్చు , అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్)   -  ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు "ఆ గ్రూప్ ఫోటోలో ఒకతన...
Read More

ఆత్రం

9:38 PM 0
ఆత్రం                                                                            -సాయి సోమయాజులు నన్ను నేను పరిచయం చేస్కోవడానికి...
Read More

కిసుక్కున నవ్వండి!

9:00 PM 1
కిసుక్కున నవ్వండి! (పాత్రలు మనవే( కావచ్చు, అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్) - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు "ఆ గ్రూప్ ఫోటోలో ఒకతని ము...
Read More

ఆవకాయ కవిత

8:49 PM 0
ఆవకాయ కవిత  జె.ఎల్. నరసింహం హాస్యావధాని, హైదరాబాద్  విస్తరించి నట్టి విపులఖ్యాతి గలదావకాయ విస్తరాకునకు పునిస్త్రీ శోభనిచ్చ...
Read More

తలనొప్పి

2:22 PM 0
తలనొప్పి తురగా శివరామవెంకటేశ్వర్లు  చలం ఆరోజ ఆఫీసు నుంచి నాలగుగంటలకే ఇంటికొచ్చేసాడు. భార్యరాధ తలుపు తీయుగానే హాలులోని దివాన్ కాట్ ...
Read More

వ్యాపార లక్షణం

8:05 AM 0
వ్యాపార లక్షణం - తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు "శ్రీ తిరుమల హెయిర్ కేరింగు” అనే పేరుగల ఒక కంపెనీ, వాళ్ళఫ్యాక్టరీలో రంగు ...
Read More

శతావతారాలు

12:06 AM 0
శతావతారాలు కసవరాజు కృష్ణమోహన్  ఈ దిక్కుమాలిన నగారాల్లో సిగ్నల్ ఎక్కడైనా వస్తుంది అంటే చచ్చేంత బయం వేస్తుంది...వీళ్ళ దుంపలు తెగ ఎ స...
Read More

గ్యాస్ .....తుస్స్.......

11:47 AM 0
గ్యాస్ .....తుస్స్....... కృష్ణ కసవరాజు  చిత్రం: గూగుల్ సౌజన్యంతో  వామ్మో వాయ్యో అని వొకటే కేకలు బయట ....ఏమైంది అని వాకిట్లో కి ...
Read More

కవిద్వయం

7:28 PM 0
కవిద్వయం - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రమేష్ రాణులు కవి , కవయిత్రులు. మొగుడూ పెళ్లాలు. జస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్...వాట్ హాపెండ్...
Read More

సేల్ఫీ దృష్టి

10:15 PM 0
సేల్ఫీ దృష్టి..సేల్ఫీ దిష్టి  కృష్ణ కసవరాజు ఓసి నీ సేల్ఫీ పిచ్చి పిచ్చుకలు ఎత్తుకుపోను......ఆపవే లక్ష్మి అంటున్నడు మోహన్....ఎవడైనా...
Read More

సరదా ఫన్ (వం )టకం

12:42 PM 0
సరదా ఫన్ (వం )టకం  గొట్టాం రేకులు (చాలా కాస్టు గురూ) పిన్నలి గోపీనాథ్  కావలసినవి: జన శతాబ్ది సీట్లు ... రొండుకు మించి ( పర్సును...
Read More

పెళ్లి భోజనం..

2:59 PM 0
పెళ్లి భోజనం.. కృష్ణ కసవరాజు ఈ మహానగరం లో ఎవరైనా పెళ్లి కి పిలిస్తే ఆనందమే కాని...అక్కడ తిండి తినడం మాత్రం ఏడుపు వస్తుంది....ఏ...
Read More

Pages