అచ్చంగా తెలుగు: సంగీతం
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు - చక్రస్నానం

9:43 PM 0
  బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు - చక్రస్నానం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవరోజు శ్రీ వార...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు పల్లకి ఉత్సవం

8:00 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు   పల్లకి ఉత్సవం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవరోజు ఉదయం పల్లకి ఉత్సవం జరుగ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు   చంద్రప్రభ వాహనం

9:24 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు    చంద్రప్రభ వాహనం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో ఏడవనాటి రాత్రి వేంకటేశ్వరుడు...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు - అన్నమయ్య కీర్తనలు - వసంతోత్సవం

8:50 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- నటనల భ్రమయకు నామనసా డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-  వసంతోత్సవం - బంగారు రథోత్సవం-...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు- హనుమద్వాహనం 21-12-2019

9:11 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య    కీర్తనలు -   హనుమద్వాహనం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాల లో ఆరవరోజు పగలు వేంకటేశుడు హనుమద్వ...
Read More

నాద యోగి ఘంటసాల

6:07 AM 0
నాద యోగి ఘంటసాల  బి.యన్.వి. పార్ధసారధి  4.12.2019. “కొందరు గాయకులు తమ గాత్రాన్ని శృతి తో మేళవించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ...
Read More

Pages