అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం - 86

10:29 AM 0
శివం - 86 రాజ కార్తీక్   (రాజు దర్బార్లో విచారణ కొనసాగుతోంది.. ఓపిక లేని హర సిద్ధుని మీద ఆరోపణలు జరుగుతున్నాయి.. ఇంతలో తన తల్లి కూడా వచ్చింద...
Read More

శివం -78

10:31 AM 0
శివం - 78 రాజ కార్తీక్  (అశ్వాన్ని అధిరోహించిన.. హర సిద్దు తన ఊరి వైపు బయలుదేరాడు... ) అశ్వం మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న హర సిద్దు.. ఇప్పుడు తనకు ...
Read More

శివం - 77

7:48 AM 0
శివం - 77 (శివుడే చెప్పిన కథలు) రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి వచ్చిన కల నిజమైంది.. తన జన్మ ధన్యమైందని భావిస్తున్నాడు హార సిద్దు, తనకు వచ్చిన క...
Read More

శివం - 76

7:41 PM 0
శివం - 76 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో బందిపోట్ల ని ఎదుర్కొని, మహారాజు ని కాపాడిన తరువాత, మహారాజు అంతఃపురం లో ధర్మయ్య కోరికమేరకు విందు ...
Read More

శివం - 70

8:46 PM 0
శివం - 70                                                                                       - రాజ కార్తీక్     (ధర్మయ్య ఆ గుడి లో జరిగిన...
Read More

శివం -66

10:47 PM 0
శివం - 66 రాజ కార్తీక్ ( హర సిద్దుడు కుంభన్న చెప్పిన విధంగా శిల్పాన్ని సిద్ధం చేసి  తన జీవితంలో రాబోతున్న మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు... ...
Read More

శివం - 63

10:16 AM 0
శివం - 63 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దు శిల్ప కళ ను పరిశీలించాలన్న ధ్యేయం తో కుంబయ్య అతని కళ ప్రాంగణం కి వచ్చి ...
Read More

Pages