అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం - 109

5:32 AM 0
 శివం - 109 రాజ కార్తీక్  (కార్తికేయనితోపాటు నేను మా ఇంటికి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో కార్తికేయుడు తను రచించిన బాల ఆంజనేయ కథ చెబుత...
Read More

శివం - 107

10:29 AM 0
శివం - 107  (శివుడే చెప్పిన కథలు) రాజ కార్తీక్  { నేను అనగా శివుడు) (కార్తికేయుడు నేను కోటప్పకొండ నుంచి వెళ్తూ భక్తుల గురించి హాస్యంతో కూడిన...
Read More

శివం-103

5:09 PM 0
  శివం-103 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్  (  నేను అనగా శివుడు... కార్తికేయుడికి రాధ పరిచయం అవ్వటం వారిద్దరూ నా పల్లకి ఊరేగింపులో నృత్...
Read More

శివం - 101

10:48 AM 0
శివం -101  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) ( కార్తికేయుడుని కోటప్పకొండ లో కలవటం.. అతనితో రాజా గా  పరిచయం.. అతని రచనల గురించి చెప్పడం.. నన్ను నటన చేయ...
Read More

శివం - 96

9:34 AM 0
శివం -96 రాజ కార్తీక్   (నేను అనగా శివుడు.) (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ తిరునాళ్ళ కి రావడం, అక్కడ అపశృతి సరి చేయడం, కార్తికేయుడు రచనల గురించి వ...
Read More

Pages